Hostinský & Tauer - Advokátní kancelář

POSKYTOVANÉ PRÁVNÍ SLUŽBY

Advokáti poskytují svým klientům právní pomoc zejména v níže uvedených oblastech se specializací na právo civilní, zejmén právo obchodní, občanské a pracovní, a to v těchto formách:

 • právní poradenství (osobní konzultace)
 • zpracování písemných právních posouzení a rozborů
 • sepis právních dokumentů (smluv a jiných písemných právních úkonů)
 • právní pomoc při mimosoudním řešení sporů
 • zastoupení v řízeních soudních (v řízení občanskoprávním, soudním řízení správním, případně též obhajoba a zastoupení poškozeného v trestních věcech), rozhodčích, správních

Advokáti jsou si vědomi, že právo Evropské unie tvoří nedílnou a integrální součást právního řádu České republiky, a snaží se sledovat jak jeho legislativní, tak i judikatorní vývoj.

V rámci zajištění komplexních služeb rozvíjejí advokáti stabilní spolupráci s navazujícími profesemi:

 • notáři
 • soudní znalci
 • daňoví poradci
 • geodeti
 • tlumočníci
 • soudní exekutoři